↑ Return to 2017

Nagyböjti zarándoklat (2017.03.03.)

Március 3-án, nagyböjt első péntekjén a Győr-Újvárosi Urunk Színeváltozása templomba zarándokoltunk. A szentmise előtt Zsolt atya vezetésével keresztutat imádkoztunk. A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise elején Zsebedics József kanonok, Győr-Sziget és Győr-Újváros plébánosa megemlékezett Halmos László zeneszerző, karnagy és tanár halálának 20. évfordulójáról. Veres András megyéspüspökkel együtt koncelebrált Németh László kanonok, pápai prelátus, általános püspöki helynök, Zsebedics József kanonok, Mogyorósi Márk püspöki titkár és Winkler Zsolt atya. Püspök atya szentbeszédében a böjt lényegére irányította figyelmünket. A hagyományos értelemben vett böjtölés, bizonyos ételektől való tartózkodás közelebb visz bennünket Jézushoz. Az önmegtartóztatás segít abban, hogy jobban átéljük Jézus szenvedését. Mindemellett fontos a rendszeres imádság és embertársainknak nyújtott önzetlen segítség, ami lelki gazdagodásunkat szolgálja.  A szentmise végén Püspök atya megköszönte a zarándokok részvételét, majd imáinkkal a Szűz Anya pártfogását kértük.

(Frank Györgyné)

Az adott cikk linkje: http://otteveny.plebania.hu/esemenyek-unnepek/2017-2/nagybojti-zarandoklat-2017-03-03/