↑ Return to 2017

Plébániai Esték: Egy magyar főpap jelenléte és karrierútja a bécsi udvarban (2017.12.05.)

December 5-én a „Plébániai Esték” sorozat idei utolsó előadására gyűltünk össze.
Az előadó: Dr. Kökényesi Zsolt nem először jár Öttevényen, hiszen itt a római katolikus templomban keresztelték meg, keresztanyja ma is tevékeny tagja egyházközségünknek.
Az előadás témája: Egy magyar főpap jelenléte és karrierútja a bécsi udvarban.
Erdődy László Ádám nevét nem sokan ismerik, pedig korának neves politikus-papja volt.
Az előadás bevezetőjeként az előadó ismertette azt a kort, amelybe 1679. szeptember 29-én beleszületett Erdődy László Ádám.
A fiatal főnemes iskoláit Pozsonyban, majd Bécsben végezte. Teológiai doktor lett, és 1701-ben papként tért haza. Több egyházi méltóságot kapott (Rákonyi apát, 1701-1736 győri kanonok, nyitrai megyéspüspök)
Többször misézett az uralkodó és vendégei előtt. Ezen alkalmak lehetővé tették, hogy az Udvar felfigyeljen műveltségére, ékesszólására, politikai tevékenységére.
1706-ban Királyi Helyettes Kancellárnak nevezték ki, amely révén a magyar zászlós urak sorába került.
Nyitrai megyéspüspöksége idején megjavíttatta a háborúban megrongálódott székesegyházat, püspöki palotát építtet, több templom építéséhez hozzájárult. A nyitrai egyházmegyében közel 50.000 lelket térített vissza a katolikus hitre.
1720-ban lengyelországi követté nevezték ki.
1721-ben megromlott egészségi állapota (gutaütést kapott) a Teplicében vett gyógykúrák hatására javult, de 1736-ban bekövetkezett haláláig már nem épült fel teljesen.
Erdődy László Ádám főnemesi származását és magas műveltségét kiválóan kamatoztató főpap volt. Olyan – elfeledett – történelmi személyiség, aki sokat tett a Habsburg–magyar kapcsolatok javításáért, a magyar főnemesek bécsi befolyásszerzéséért, a magyar politikai elitről kialakított negatív kép átformálásáért.
Az előadás végén a felvetődő kérdésekre kimerítő válaszokat kaptunk. A hagyományos agapén folytatódott a jó hangulatú, szívélyes beszélgetés.

(Szöveg: László Ferencné, Kép: Király Péter)

Az adott cikk linkje: http://otteveny.plebania.hu/esemenyek-unnepek/2017-2/plebaniai-estek-egy-magyar-fopap-jelenlete-es-karrierutja-a-becsi-udvarban-2017-12-05/