↑ Return to 2018

Plébániai Esték: A szentté avatásról általában és a Mindszenty ügy jelenlegi állásáról (2018.05.24.)

2018. május 24-én „A szentté avatásról általában és a Mindszenty ügy jelenlegi állásáról” címmel Kovács Gergely okleveles posztulátor tartott előadást.

Mit is jelen az a szó, hogy posztulátor? A posztulátor latin szó, kérelmezőt, a magyar sajtóban szentté avatási ügyvivőt jelent a boldoggá és szentté avatási eljárásban, aki összegyűjti az Isten szolgájával kapcsolatos adatokat, tényeket, indokokat terjeszt elő, amelyek alapján az eljárás elindítható s tanúkat állít az ügy bizonyítására. Kovács Gergelyt nagy megtiszteltetés érte 2003-ban, amikor a Mindszenty Alapítvány elnöke, Habsburg-Lotharingiai Mihály ajánlásával és az anyagi feltételek biztosításával, valamint Paskai László bíboros bizalmi támogatásával, ösztöndíjasként eljutott Rómába, hogy elvégezze a Vatikán Szentté Avatási Kongregáció olasz nyelvű kurzusát és ott posztulátori diplomát szerzett. Magyarországon Kovács Gergely az egyetlen okleveles posztulátor.

1992-ben, a bíboros születésének centenáriumakor gimnazistaként az Esztergomi Főegyházmegye pályázatán „Mindszenty bíboros üzenete az ifjúsághoz” című pályázatával II. helyezést ért el. A díjat Antall József miniszterelnök adta át neki Esztergomban a Mindszenty József Katolikus Általános Iskolában.

2002. március 15-én a Szent István Bazilika Szent Jobb Kápolnájában előadását meghallgatva, Páter Szőke János, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány részéről felkérte, hogy legyen külső szakértője az Alapítványnak, amit boldogan vállalt.
2008-ban kutatói ösztöndíjat kapott a Mindszenty Társaságtól és később megkapta a Mindszenty emlékérmet.

Ezen az estén egy csodálatos, mosollyal teli előadáson vehettünk részt, mely betekintést adott a szenté avatások dolgaiba, illetve a Mindszenty ügy állásába.

(Szöveg és kép: Király Péter)

Az adott cikk linkje: http://otteveny.plebania.hu/esemenyek-unnepek/2018-2/plebaniai-estek-a-szentte-avatasrol-altalaban-es-a-mindszenty-ugy-jelenlegi-allasarol-2018-05-24/