↑ Return to 2014

Hamvazószerda (2014.03.05.)

5915199

Március 5-én, Hamvazószerda napján este hét órakor kezdődött templomunkban az ünnepi szentmise, melynek keretében lett megáldva a hamu, majd a hamvazás szentelményének kiszolgáltatására került sor.

Ezen a napon az Egyház arra kér minket, hogy hajtsuk meg fejünket, és az alázat jeleként fogadjuk a homlokunkra szórt hamut, a homlokunkra jelölt keresztet, és közben kérjük bűneink bocsánatát. – szólt hozzánk Winkler Zsolt plébános.

Mi mindannyian megváltásra szorulunk, hisz ismerjük Isten szavát: „Por vagy és porba térsz vissza! (Ter 3,19) – ezeket a szavakat intézte Ádámhoz, az első bűn elkövetése után. A bűn és a halál, az Úr elleni „lázadás”, kesergés elválaszthatatlan gyümölcsei. Pedig a halált nem Isten alkotta, hanem a bűn által jött létre. A fejünkre szórt hamu jól beszél az emberi élet e kiszolgáltatottságáról, és kell, hogy emlékeztessen minket 3 alapvető igazságra: a semmi voltunkra, a bűnbocsánatra, és a halál valóságára.

A mai nap egy emlékezés tehát minderre, ugyanakkor egy új remény lehetősége is – amikor az Egyház azt kéri, hogy elmélkedjünk e fájdalmas valóságról –  megnyitja a szívünket a bűnbocsánat által Isten felé, hisz nekünk mindig van reményünk. „Hisz ezt mondja az Úr, – térjetek hozzám teljes szívetekből, böjttel, sírással és jajgatással. Szaggassátok meg szíveteket, nem pedig ruhátokat, és térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez.” (Joel 2, 12)

Nekünk nagy lehetőségünk van, s az örök élet felé kell menetelnünk, a saját üdvösségünk javára. Adjunk hálát ezért Istennek, hogy a mai nappal elkezdődhet egy új idő, amikor az Ő végtelen kegyelmét megragadhatjuk, mulasztásainkat, bűneinket jóvátehetjük. A Nagyböjt folyamán a legfontosabb dolog, hogy az Egyház által előírt parancsok felett minden, amit teszünk, minden jócselekedetünk, lemondásunk a szívünk mélyéről fakadjon. Az a vágy kell, hogy bennünk életre keljen, hogy mi egyek akarunk lenni, az értünk szenvedő Krisztussal. A meghalt és feltámadott Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, és mi pedig ebből merítve érhetjük el azt, hogy egyesüljünk Istennel.

Legyen ez az idő a csendnek, az elmélkedésnek az ideje is, ezáltal növelje a mi lelki egészségünket, ami emberi természetünktől fogva javításra, megerősítésre szorul. Legyen nagyböjti készületünk napi fohásza:

Keresztre feszített Jézusunk, könyörülj rajtunk!
Segíts Veled élni, szenvedni és meghalni! Ámen!

 

Az adott cikk linkje: http://otteveny.plebania.hu/esemenyek-unnepek/archivum/2014-2/hamvazoszerda-2014-03-05/